Chinese politiek staat ver van het ‘gewone volk’, maar is tegelijk juist ontzettend nauw verweven met alles in het dagelijks leven. Dat Westerse bedrijven die met China samenwerken zich daar niet altijd bewust genoeg van zijn bleek maar weer eens de afgelopen maand. Diverse Westerse bedrijven raakten betrokken bij de spanningen rondom de situatie in Hongkong.

 

Hongkong toen en nu

Hongkong was meer dan 150 jaar een Britse kolonie: van 1841 tot 1997 om precies te zijn, met uitzondering van de Japanse bezetting in 1941-1945. In 1997 werd Hongkong terug overgedragen aan China. Er werd toen afgesproken dat Hongkong voorlopig haar eigen politiek-economisch systeem, dat sterk afwijkt van het systeem in de rest van China, mocht behouden. Eén land, twee systemen was de leus. Met de klemtoon op het eerste.

Hongkong: een gevoelige snaar

Volgens China is het daarom niet juist om Hongkong (of Taiwan!) als aparte regio’s te vermelden op je website. KLM leerde dit lesje eerder al en vermeldt op hun website, na kritiek vanuit China, nu het woord ‘China’ achter Hongkong en Taiwan. Veel Westerse merken met grote Chinese clientèle deden dat echter niet. En in de oplopende spanningen tussen China en Hongkong van de laatste tijd, werd dat door veel Chinese klanten ineens gezien als een pro-Hongkong statement. Dit zorgde voor zoveel negatieve publiciteit op de Chinese sociale en reguliere media, dat een heel rijtje bekende Westerse merken zich genoodzaakt voelde publiekelijk hun excuses aan te bieden. De imagoschade is echter niet meer terug te draaien.

Kleine zaken met grote gevolgen

Kleine zaken die door bedrijven zonder de juiste culturele kennis van China makkelijk over het hoofd worden gezien kunnen dus grote gevolgen hebben. Het is aan bedrijven en organisaties zelf om te bepalen welke keuzes je in dergelijke kwesties maakt, maar belangrijk is dat het een bewuste en weloverwogen keuze is.

Wil je meer leren over de politie van China en hoe de uitwerking ervan op het dagelijks leven van Chinezen? Bekijk onze training ‘China: politiek en praktijk’.

 

Leave a Reply